Příloha č. 2 Požárního řádu obce Vrané nad Vltavou

DESATERO OBČANA při vyhlášení povodňového nebezpečí

zabezpečit osoby

mít přehled o všech osobách v bytě, domě a případně i v blízkém okolí,  pozornost věnovat dětem, starým, nemocným, nepohyblivým nebo jinak postiženým osobám, těhotným ženám. Nezapomenout na domácí zvířata

zabezpečit majetek

zavřít a zabezpečit okna, dveře, sklepní okénka, podle situace a možnosti utěsnit proti pronikání vody, vyklidit sklepy a suterény případně jiná ohrožená podlaží, odstěhovat dopravní prostředky. Po odchodu v případě evakuace dobře uzamknout objekty

zabalit zavazadla

do nepromokavých obalů dát osobní doklady,  zabalit osobní potřeby a oblečení, přibalit přenosné rozhlasové nebo televizní přijímače včetně baterií, mobilní telefony nebo i jiná pojítka. Vzít plynové vařiče, lampy a teplomety. Vzít cennosti,  peníze, nezapomenout na léky a hygienické potřeby. Vzít si s sebou i předměty osobní zábavy - knihy, karty, hry apod. Podle potřeby vzít spací pytle, deky, stany, nafukovací madrace, bateriové svítilny

před opuštěním bytu nebo domu

vypnout elektrický proud, uzavřít plynový přívod, uzavřít uzávěr vody

připravit potraviny a pitnou vodu

do nepromokavých obalů zabalit potraviny, hlavně trvanlivé, nebrat s sebou potraviny snadno se kazící nebo zapáchající.  Do uzavíratelných nádob dát dostatek pitné vody

vystěhovat nebo zabezpečit nebezpečné látky

hlavně ropné produkty - benzin, naftu, ředidla, dále nebezpečné chemikálie, brikety (hrozí samovznícení)

zajistit před ohrožením nebo znehodnocením

pitnou vodu, topidla (kamna, kotle),  topivo (dříví, uhlí) - budou potřeba po návratu

svépomocí hledat pomoc a ubytování

u přátel, známých a příbuzných si zajistit ubytování osob, zvěře a uschování majetku

na výzvu krizového štábu opustit ohrožené území

bezpodmínečně uposlechnout výzvy k opuštění ohroženého území. Kterákoli osoba (kromě osob povolaných v ohroženém území na záchranné akce) po vyhlášení evakuace je na ohroženém místě na vlastní  nebezpečí a mohou být proti  ní  uplatněny sankce

řídit se pokyny krizového štábu

štábu nahlásit místo nového pobytu, udržovat stálý kontakt s krizovým štábem, sledovat vysílání státního rozhlasu a hlášení místního rozhlasu. Pomoci při záchranných pracích

Obecní úřad ve Vraném nad Vltavou, březen 2006 (LR)

Ladislav Ryšánek: převoznické stránky: Povodňový plán města Vrané nad Vltavou