PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍVOZU

Z přepravy jsou vyloučeny:

Osobám nepověřeným je zakázáno:


PRAKTICKÝ A ATRAKTIVNÍ,

JEDEN Z POSLEDNÍCH NA VLTAVĚ,

E K O L O G I C K Ý

O S O B N Í     P Ř Í V O Z

VRANÉ NAD VLTAVOU -- osada STRNADY

zkracuje přes řeku Vltavu cestu z Vraného na Strnady o 8 km

(k autobusům PID - 314, 338, 361 a 390)

PŘEVÁŽÍ SE V PRACOVNÍ DNY od   05,15 do 18,40  HODIN

Ve dnech pracovního volna se nepřeváží.

Jízdné za osoby, kočárky, vozíky, zvířata, bicykly 2,-Kč a za děti do 10 let věku 1,- Kč.


Ladislav Ryšánek: převoznické stránky